health news

เตรียมพร้อม “บริการฉุกเฉิน” รับ 7 วันอันตราย

admin No Comments

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทั่วประเทศเตรียมความพร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งจากอุบัติเหตุ หรือโรคประจำตัวกำเริบ ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่จัดแพทย์-พยาบาลประจำแผนกฉุกเฉินตลอดเวลาทำการ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จากกรม สบส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม