วิธีทำจุลินทรีย์มหัศจรรย์ หัวเชื้อจุลินทรีย์

วิธีทำจุลินทรีย์มหัศจรรย์ หัวเชื้อจุลินทรีย์

admin No Comment
news

วิธีทำจุลินทรีย์มหัศจรรย์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ วิธีทำจุลินทรีย์มหัศจรรย์ คือ – นำน้ำมะพร้าว 2 ผล จะมีสารไซโตไคนิน น้ำตาล วิตามิน เกลือแร่ ฯลฯ ที่สารตัวหนึ่งในน้ำมะพร้าวที่สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้นำมาเป็นอาหารจุลินทรีย์

– นำนมเปรี้ยว 1 ขวด ในท้องตลาดยี่ห้อใดก็ได้
– เอากากน้ำตาลใส่ 1 ช้อนแกง หรือซีอิ้วดำ
– และน้ำข้าวหมากซึ่งมียีสต์อยู่ 1 ช้อนแกง
– นำมาเทใส่ขวด ปิดฝาขวดให้สนิท เหลือช่องว่างไว้สัก 2-3 นิ้ว เพื่อไว้ให้จุลินทรีย์บางตัวหายใจ
– หมักไว้ 7 วัน จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างมหัศจรรย์ และไม่เหม็น
ใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ

กล้วยปลูกที่ไหนดินบริเวณกอกล้วย ณ นั้น จะดี เบื้องหลังความร่วนซุยอุ้มน้ำของดินดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินรอบๆ รากกล้วย ซึ่งหากขยายเชื้อให้มากแล้ว ย่อมนำไปใช้ปรับปรุงดินในที่อื่นๆให้ดีขึ้นได้นอกจากนั้นหน่อกล้วย มีน้ำยางฝาดหรือสารแทนนินมาก เมื่อหมักแล้วน้ำหมักที่ได้ยังสามารถนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชบางอย่างได้ทั้งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสภาพน้ำที่เน่าเสียให้ฟื้นสภาพกลับดีได้อีกด้วย

ส่วนผสม
1. หน่อกล้วยสับบดละเอียด 3 กก.
2. กากน้ำตาล 1 กก.

วิธีทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ

ขุดหน่อกล้วยต้นสมบูรณ์ที่ไม่เป็นโรคขนาดหน่อใบธงหรือใบหูกวางสูงไม่เกิน 1 เมตรเอาเหง้าพร้อมรากที่มีดินติดรากขึ้นมาด้วย 1- 2 ช้อนแกงสับหรือบดให้ละเอียดโดยไม่ต้องล้างน้ำแล้วนำมาคลุกเคล้ากับกากน้ำตาลในอัตราส่วนเป็นน้ำหน่อกล้วย 3 ส่วนต่อกากน้ำตาล 1 ส่วนเช่นหน่อกล้วย 3 กิโลใช้กากน้ำตาล 1 กิโล ถ้าหน่อกล้วย 6 กิโล ใช้กากน้ำตาล 2 กิโลเป็นต้นหมักในภาชนะพลาสติกมีฝาปิดเก็บไว้ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกจากนั้นคนเช้าเย็นทุกวันจนครบ7 วันแล้วคั้นเอาน้ำออกเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน ในกรณีต้องการใช้มากให้ขยายเชื้อโดยใช้สูตรขยาย

จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย
ส่วนผสม
1.หยวกกล้วยสับบดละเอียด 60 กก.
2. กากน้ำตาล 20 กก.
3. น้ำ 10 ลิตร
4. ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ก้อน
5. หัวเชื้อ 1 ลิตร

วิธีทำ
ผสมส่วนต่างๆในถังพลาสติก โดยบี้ลูกแป้งข้าวหมากให้เป็นผงเสียก่อน ต้นกล้วยใช้เฉพาะส่วนของต้นที่ใหญ่หรือตัดเครือแล้ว สับบดย่อยหรือโขลกให้ละเอียดก่อนใส่ แล้วคนให้เข้ากันปิดฝาเก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวก จากนั้นคนเช้าเย็นจนครบ 7 วัน จึงคั้นเอาแต่น้ำเก็บไว้ซึ่งใช้ได้ดีเช่นเดียวกับ หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ประโยชน์และวิธีใช้
1.ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดินและกำจัดเชื้อโรคในดินผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยในอัตรา 20 -40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลงบนดินรวมไปพร้อมกับการให้น้ำ

2. ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดต้นพืชให้เปียกชุ่มโชกทั่วทั้งใบและใต้ใบเพื่อล้างน้ำฝนภายหลังจากที่ฝนหยุดตกนานเกิน 30นาทีเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำ หรือฉีดพ่นใน20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรเมื่อพบการระบาดของโรคพืชทั้งเว้นการให้น้ำ 48 ช.ม. เพื่อลดความชื้น

3. ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวนสระเก็บน้ำและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร ต่อน้ำ 10,000 ลิตร

4. ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ฉีดพ่นจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร

5. เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุหรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสียให้ฉีดพ่นจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตรกรณีหมักฟางข้างในแปลงนาใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ลิตรต่อพื้นที่นา 1 ไร่

6. จุลินทรีย์หน่อกล้วยเก็บไว้ใช้ได้นาน 6 เดือน

หมายเหตุ กรณีฉีดพ่นหรือราดลงดินโดยไม่ให้ถูกใบพืชสามารถใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย1 ลิตร ต่อน้ำ 200ลิตรเพื่อปรับโครงสร้างของดินแต่การใช้แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 5 ลิตรต่อ 1 ไร่